α΄. Σημειόν εστιν, ού μέρος ούθέν

Manuscrits grecs de la Biblioteca vaticana 

Manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale de France

Wien, Österreichische Nationalbibliothek Cod. Phil. gr. 31  -62-   -139-

Rijks Universiteit Bibliotheek, Leiden.  Bibli Publ. Codex. graecus 7.  -  Codex Vossianus Graecus. 21. 
©     α     ?     Σ