©
α?
Leidensis arab. 204.

Papier, (analogue à ar.399), 175x125mm, beige sale
Varia exerpta mathematica,
excerptum e commentario librum I Euclidis Elementorum

Sur la dernière page:
FRANCISCI RAPHELENGII LEXICON ARABICUM LEIDE
EX officina Auctoris - 1613

Leidensis arab. 399. Kitâb al - Usul,
version de al-Haggâg b. Yûsuf Ibn Matar pour le calife Ma'mūn , commentée par Hatim al - Nayrizi, copiée en 1144.
Preface : He accordingly left out the superfluities, filled up the gaps, corrected or removed the errors, until he had gone through the book and reduced it to smaller dimensions, as in this copy, but without altering the substance, for the use of men endowed with ability and devoted to learning, the earlier edition being left in the hands of readers.

Leidensis arab. 516.

Abu 'Ali al-Hasan ibno'l-Hasan Ibno'l-Haitham (+430)
commentarius ad Euclidis elementa.
Figurae nitide sunt delineatae.
XIII livres, figures presque jamais conformes.Leidensis or. 4785
(Warn. 47).
charact. Ital.
Saec. XIV-XV.
ex Arab. hebr.
versus a Mose Ibn Tibbon.
très abimé, brûlé.
MicrofilmBibli Publ. Codex. graecus 7.

lib I-XII.
Papier 22x33cm
descripta manu Bartholomaei Zamberti anno 1405
(barré corrigé 1505).
Figures liv I-IVCodex Vossianus Graecus. 21.

XVIe.
15 livres.
Figures jusqu'à XII.17
Papier 233x168mm.


Codex Vossianus Latinus. Q.92. Parchemin 23x16cm, XIIe. Boethius tradition & Adelard II.Codex. Perizoniano 47.

Latin, version de Campanus.
Livre I
XVIIIe
Papier 19x13cm.


©
α?