.

©          

α         

?        

Σ      

Explicit liber primus arithmeticae artis. Incipit liber secundus artis
geometricae. De figuris.
Punctus est cuius pars nulla est
Einsiedeln, Stiftsbibliothek 358
page 16