ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΤΑ. ΤΜΗΜΑ ΙΒ
πότερον οὖν ´άληθές έστιν ἤ ψεῦδος; καὶ εὶ άληθές, δι’ αὶτὶαν εἲη τὸ συµβαῖνον; λέγεται γὰρ ώς εύώδη γὶνεται τὰ δένδρα εὶς ἂπερ ἂν ή ἶρις κατασκήψῃ.

Utrum itaque verum est, an falsum est ? et si verum, quam ob causam fierit id quod evenit ? dicunt enim arbores odoras fieri, in quas cœlestis arcus decubuerit.

THINGS OF PLEASANT ODOUR
It is said that trees become sweet-scented upon which the rainbow has fallen. Is this true or false ?


DES BONNES ODEURS
On prétend que les arbres prennent une bonne odeur quand l'arc-en-ciel les a embrassés et circonscrits.
Est-ce vrai ? Est-ce faux ?

Dans le jardin, Projection du Prisme-abreuvoir sur le mimosa, 26 mars 2019, course du soleil de 17h44 à 18h27
fichier original : HD.mov 1920x1080px
Comment vous y voudriez au ſurplus des odeurs?
C'eſt vn Ambre gris, vert & rouge, vn baume distilé, du muſq liquefié, ce n'eſt qu'eau roſe, & Nectar qui pleut, car Ariftote nous affeure, que tout ce qui eſt arroſé par l'influence de ceſt arc en l'air, fent l'Aſpalathe, le mufq,& le benioinNous ne nous arrêterons pas ici à rapporter les sentimens ridicules des anciens Philosophes sur l'arc-en-ciel. Pline & Plutarque rapportent que les Prêtres dans leurs offrandes se servoient par préférence du bois sur lequel l'arc-en-ciel avoit reposé, & qui en avoit été mouillé, parce qu'ils s'imaginoient, on ne sait pourquoi, que ce bois rendoit une odeur bien plus agréable que les autres.


α          ©