Claas Jansz. Vooght Geometra. Amsterdam by Johannes van Keulen, 1695. restituto, overo Gli antichi elementi geometrici ristaurati e facilitati da Vitale Giordano da Bitonto. Roma : Bernabò
.
©           α          ?         Σ       

Euclidis Beginselen der meetkonst, vervaat in 15 boeken, waar by 't 16 boek Fr. Flussatis Candallae. Begrijpende de beginselen, op dewelke de gantsche wiskonst rust, daarom ook te rechte genaamt beginselen der wiskonst. Eerst in onse nederduytse taal met alle omsightigheyd, kortheyd en klaarheyd opgesteld door Claas Jansz. Vooght Geometra.
Amsterdam by Johannes van Keulen, 1695.