.


©           α          ?         Σ      

Bibliothèque municipale de Valenciennes, Ms. 172 (164)

Liber Cassiodori senatoris humanarum scientiarum, qui scribitur de artibus et disciplinis saecularium disciplinarum.

Parchemin. IXe siècle - 80 feuillets. - Bonne minuscule carolingienne. Initiales de couleur.  287 × 190 mm.

Geometria folios 62v à 65
version dite "Cassiodorus, Institutiones, third recension"
(Menso Folkerts' medieval list of Euclid manuscripts)fol 62v : nvnc ad geometriam veniamus

fol 63v : Punctum est cuius pars nulla est

fol 67 : 4 éléments