.


©           α          ?         Σ      

Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Augiensis 106

Liber Cassiodori senatoris humanarum litterarum

Parchemin. Xe siècle. 30,5 x 21,8 cm.

Geometria folios 40v à 42
version dite "Cassiodorus, Institutiones, third recension"
(Menso Folkerts' medieval list of Euclid manuscripts)

fol 41 : Punctum est cuius pars nulla est