British Library
IO Islamic 1270

ff 87r-100r
Geometrical treatise by Abū Sa‘īd Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Jalīl al-Sijzī
أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد الجليل السجزي, Thabat barāhīn ba‘ḍ ashkāl kitāb Ūqlīdis fī al-Ūṣūl
ثبت براهين بعض أشكال كتاب أوقليدس في الأصول ,
16th century
      ©           α          ?         Σ