.


©           α          ?         Σ      Punctum est cuius pars nulla est
Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Augiensis 106
fol. 41.

Liber Cassiodori senatoris humanarum litterarum.    En milieu de page : Punctum est cuius pars nulla est