Ἥν τ´ Ἶριν καλέουσι, νέφος καὶ τοῦτο πέφυκε,
πορφύρεον καὶ φοινίκεον καὶ χλωρὸν ἰδέσθαι.
Und was sie Iris benennen,
auch das ist seiner Natur nach nur eine Wolke,
purpurn und hellrot und gelbgrün zu schauen.
Ce qu'on appelle Iris
est aussi un nuage qui paraît naturellement
violet, rouge et vert.
She whom men call Iris,
this also is by nature cloud,
violet and red and pale green to behold.


α          ©