Stelkonstige Reeckening van den Regenboog, Dienende tot naedere samenknoping der Natuurkunde met de Wiskonsten, In’s GravenHage, Ter Druckerye van Levyn van Dyck, 1687

α          ©