©
α  ?
Quinque cinq cinco cinque cinci cinc five fünf fem vijf viisi öt pìt