Umbra ombre sombra  shadow Schatten Ombre-mort   ombra di morte   shadow of death   Schatten des Todes Mort©                 α                 ?