.


©           α          ?         Σ      

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek Cod. Guelf. 105 Gud. lat.
fol. 43

Parchemin. IXe siècle

Euclidis Liber primus : folios 43 à 45v.
version dite "Corpus agrimensorum"
(Menso Folkerts' medieval list of Euclid manuscripts)Punctum est cuius pars nulla estfolio 45 : figures I.1 et I.2