ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. 24. 15.
ὡς κιννάμωμον καὶ ἀσπάλαθος ἀρωμάτων δέδωκα


Liber Ecclesiastici. XXIV.20.
Sicut cinnamomum et balsamum aromatizans odorem dedi.


Ecclésiastique XXIV.c.
J’ay donné odeur és rues comme le cinamome & le baulme souefflairant.


La Sapience de Iesus Sirach appelée l’Ecclesiastique XXIV.b.
Je sens bon comme canelle & comme un cabas de figues.


Ecclesiastique de Jesus fils de Sirach XXIV.20.
J’ai répandu une senteur de parfum comme la canelle & comme le baûme le plus précieux.


Ecclesiastique ou Sapience de Jesus fils de Sirach. XXIV.20
J’ai répandu une bonne odeur comme la canelle & comme un amas d’aromates.


Ecclésiastique XXIV.15
J'ai exhale mon parfum comme la canelle et comme le baume odorant.


Jesus Syrach XXIV.20.
Jch gab einen lieblichen Geruch von mir wie Cynnamet vnd köstliche Würtze.


Jesus Sirach XXIV.15.
Wie Zimmt und wohlriechender Aspalath duftete ich.


Ecclesiasticus XXIV.15.
I gaue a sweete smell like cinamon, and aspalathus.


Wisdom of Ben Sira. XXIV.15.
As cinnamon and aspalathus have I given a scent of perfumes.


Eclesiastico XXIV.15.
Yo exhalé perfume como el cinamomo, como el aspálato fragante.
Dans le jardin,
Projection par le Miroir biseauté sur le tronc du sapin,
2 septembre 2019 à 16h30


α          ©