מִכָּאן סִימָנָא לַחֲסִידָא זַכָּאָה, דְּלָא אִתְגַּלְיָיא הַאי קֶשֶׁת בְּיוֹמוֹי, וְלָא אִצְטְרִיךְ עָלְמָא בְּיוֹמוֹי לְהַאי (זאת) אוֹת. וּמַאן אִיהוּ. הַהוּא דְּבָעֵי רַחֲמֵי עַל עָלְמָא, וְאִתְחַזֵּי לְאַגָּנָא עֲלוֹי. כְּגוֹן רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחָאי, דְּלָא אִצְטְרִיךְ עָלְמָא בְּיוֹמוֹי לְהַאי אוֹת, דְּהָא הוּא אוֹת סִימָנָא בְּעָלְמָא הֲוָה.

Durant la vie des grands saints, l'arc-en-ciel n'apparait pas, le monde n’en ayant point besoin, attendu que la prière des saints le met à l’abri du déluge. Durant la vie de Rabbi Siméon, fils de Jochaï, l'arc-en-ciel n’apparaissait point, parce qu’il n'y avait pas une seule punition décrétée au ciel contre le monde que Rabbi Siméon n’ait abrogée.

De ahí que una de las señales de un hombre santo y virtuoso sea que el arco iris no aparece en sus días y el mundo no requiere esta señal mientras él vive. Uno así es quien ora por el mundo y lo protege, Domo Rabí Simeón ben Yojái, en cuyos días el mundo nunca requirió la señal del arco iris, porque él mismo era una señal.

This is a sign for a pious and righteous man, that the rainbow never appears in his days and that during his life the world is not in need of this sign. Who is such a man that could ask for mercy on the world, and is worthy of protecting it? A man like Rabbi Shimon, in whose days the world was not in need of this sign.

On raconte à propos de Rabbi Siméon, que, durant sa vie, jamais n'apparut l'arc-en-ciel, car lui-même était signe dans le monde.

Le mot לְדֹרֹת, générations, est écrit sans ו, ce qui comporte une restriction. Certaines générations n’auront pas besoin de ce signe, parce qu’elles seront parfaitement justes. Telle la génération d’Ezéchias, roi de Juda, et celle de Rabbi Simon ben Yo’haï.

Sur son chemin, R. Josué rencontra R. Simon ben Johaï, installé devant treize table d'or, qui lui demanda : -Es-tu le fils de Lévi ? - Oui. - Est-ce qu'un l'arc-en-ciel a été vu pendant le temps de ta vie ? - Oui. - Alors tu n'es pas le fils de Lévy. Le fait est qu'aucun arc-en-ciel n'était apparu pendant la vie de R. Josué; mais il ne voulait pas s'en attribuer le mérite.
Rabbi Yehoshua ben Levi went and found in paradise Rabbi Shimon ben Yoḥai sitting on thirteen golden stools. Rabbi Shimon ben Yoḥai said to him: Are you the son of Levi? He said to him: Yes. Rabbi Shimon said to him: Was a rainbow ever seen in your days? He said: Yes. Rabbi Shimon retorted: If so, you are not the son of Levi, as he is a completely righteous man. During the lifetimes of completely righteous people no rainbows are visible, as they are a sign that the world deserves to be destroyed by a flood; whereas the merit of the righteous protects the world from such things. The Gemara comments: And that is not so, for there was no rainbow seen at all during the lifetime of Rabbi Yehoshua, but he thought: I do not want to take credit for myself by presenting myself as such a righteous person.
α          ©