.


©           α          ?         Σ      

Biblioteca Apostolica Vaticana, Palatinus. latinus. 1351


Parchemin, XIVe siècle
folios 1r à 195v : Elementorum libri I-XIII et libri XIV-XV qui feruntur
Version de Campanus
(Menso Folkerts' medieval list of Euclid manuscripts)